ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสมศรี แก้วเพ็ชรวัดเลียบลาออกจากราชการ 
2นางสิรินพรรณ ไชยโยธาชุมชนบ้านโคกค่ายลาออกจากราชการ 
3นางยมลพร ธรรมเดชวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘ลาออกจากราชการ 
4นางสิริอร อ่อนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ลาออกจากราชการ